Ödenecek Tutar :
 
Cabal ALZ Alış/Satış
Server Alış Satış
Cabal EU Jupiter Server 100M ALZ 10.5 10.2
Cabal EU Mars Server 100M ALZ 10.5 14
Cabal EU Mercury Server 100M ALZ 10.5 14
Cabal EU Red Moon Server 100M ALZ 9.09 12.68
Shaiya GOLD Alış/Satış
Server Alış Satış
Shaiya Işık 50b Gold KAMPANYA ürünüdür 0 97.5
Shaiya Öfke 50b Gold KAMPANYA ürünüdür 0 97.5
TR-Babylon-Alliance of Light IŞIK (1B Fiyatıdır) 2.41 2.1
TR-Babylon-Union of Fury ÖFKE (1B Fiyatıdır) 2.41 2.1
TR-GORDION-Alliance of Light IŞIK (1B Fiyatıdır) 2.41 2.1
TR-GORDION-Union of Fury ÖFKE (1B Fiyatıdır) 2.41 2.1
TR-Hespera-Alliance of Light IŞIK (1B Fiyatıdır) 0 2.1
TR-Hespera-Union of Fury ÖFKE (1B Fiyatıdır) 0 2.1
TR-Thesan-Alliance of Light IŞIK (1B Fiyatıdır) 0 2.1
TR-Thesan-Union of Fury ÖFKE (1B Fiyatıdır) 0 2.1
Knight Goldbar Alış/Satış
Server Alış Satış
Asgard 10 M 1.83 1.97
Anatolia ( 1 GB ) 3.72 4.02
Athena ( 1 GB ) 4.26 4.6
Atlantis ( 1 GB ) 4.82 5.2
Attila ( 1 GB ) 3.82 4.12
Destan ( 1 GB ) 9.23 9.96
Ephesus ( 1 GB ) 4.58 4.95
Europa ( 1 GB ) 6.26 6.76
Gaia ( 1 GB ) 10.1 10.91
Helios (1 GB ) 2.28 4.38
Piana (1 GB) 6.19 6.68
Resurrection (1GB) 4.83 5.21
Titan ( 1 GB ) 3.49 6.7
© Copyright 2012 levelci.com Tüm Hakları Saklıdır